poleznobg.net

Политика за данните и условия

Добре дошли в сайта на Poleznobg.net!

В настоящия документ предоставяме информация за политиката на поверителност (privacy policy), която спазваме спрямо данните на потребителите на нашите продукти .

С използването на нашите продукти и услуги и сайта  https://poleznobg.net/  , вие се съгласявате с политиката за поверителност на данни описана в този документ. Моля прочетете го внимателно и ако не сте съгласни с нашата политика, не използвайте нашите продукти и услуги.

Обща информация

Като част от работата на нашите продукти и услуги, ние може да събираме информация автоматично чрез  услуги като Google Analytics и Crashlytics. Тази информация е агрегирана и анонимна и се използва от нас за подобряване на нашите услуги и по-бързо откриване и отстраняване на грешки.

Лична информация

Ние не събираме и не съхраняваме лична информация чрез нашите продукти и услуги.

Ако купите наш продукт, ние теоретично бихме могли да получим достъп до вашите имена, email адрес. На практика ние не събираме и не съхраняваме тези данни в нашата организация. Тези данни единствено могат да бъдат използвани за получаването на желаният от Вас продукт.

В случай, че вие се свържете с нас чрез e-mail или услуги като Facebook и Twitter, ние може да съхраняваме тази кореспонденция в нашите архиви. Тази информация се използва единствено за подобрения на нашите продукти и услуги.

Реклами

В нашите продукти и услуги може да използваме динамични рекламни системи на трети страни (third-parties), които позволяват да бъде показана временна реклама на вашето устройство. Компаниите които предоставят реклами може да използват информация от вашето устройство, която се записва в бисквитки или други технологии, за да могат да преброят уникални посещения за реклама или да обработват коректно заявките

Ако имате въпроси или препоръки относно нашата Политика за Поверителност на данните моля пишете ни

    Последно обновена на 22.03.2020г.