poleznobg.net
Градина

Как да създадем орехова градина

Преди да пристъпим към засаждането на дърветата, трябва предварително да сме си изготвили план. В него трябва да уточним:

  • кое ще е най-подходящото място за ореховата градина
  • да направим планове за напоителна система
  •  да решим как ще бъдат разположени сортовете в редовете.

За да бъде плодородна нашата орехова градина трябва много внимателно да изберем мястото, съобразявайки се с почвено- климатичните изисквания на ореха. Той не е капризно дърво, но ако все пак искаме да имаме добър и качествен добив, препоръчително е да осигурим на ореха максимално благоприятни условия за развитие. Преди засаждането трябва да подготвим почвата. Да подравним, наторим, да извършим риголване и да изкопаем самите дупки за засаждане.

подравняване на терена

При подравняването се премахват всички стари насаждения от мястото,където ще засаждаме орехите.  То е наложително особено,когато ще се изгражда система за напояване. Ако се задържа излишна вода се правят отводнителни канали.

торене

Торенето на вече подравнените терени се извършва преди операцията риголване. Преди това е препоръчително да се направи анализ на почвата

риголване

Риголването се извършва поне 3 месеца преди засаждането. Чрез него се създава по-рохкав почвен слой, торта се внася по-дълбоко в почвата и се унищожават плевелите.

изкопаване на дупките

Препоръчително е изкопаването на дупките да се извърши 2 седмици преди засаждането. Те трябва да са с дълбочина до 70-80 см и ширина 80-100 см.

разположение на сортовете

При създаването на ореховите градини, трябва много внимателно да подредим разположението на самите сортове, в зависимост от сроковете на цъфтене на мъжките и женските цветове, за по-ефективно опрашване. Практикува се в ореховите насаждения да се редуват 4 реда от основния сорт и 1 или 2 реда от сорта опрашител. Разстоянията при засаждане между дърветата са 10-12 метра и между редовете 8-10 метра. Можем да използваме големите разстояния при засаждане на други овощни дървета,храсти или билки,за да  компенсираме късния плододобив на орехите.По този начин ще имаме допълнителен приход.  След време, допълнителните растения се премахват, когато орехите израснат и започнат да им пречат.Трябва да внимаваме и редовно да почистваме под орехите,за да може кореновата им система да се развие правилно. Орехите се засаждат от ноември до средата на декември и пролетта втората половина на март.

грижи за ореховите градини

В по-развитите в аграрно отношение страни се прилага висока агротехника за отглеждане на ореховите дървета. При нас е установена традицията за угарната система при поддържане на състоянието на почвата. Извършва се есенна оран и плитки обработки, зависещи от валежите и състоянието на почвата. При всяка една обработка на почвата по-голяма от 10 см. се повреждат над 30 процента от корените, които са разположени близо до повърхността, а при обработка до 20 см над 60 процента. Поради това есенната оран се извършва през 2-3   години и непосредствено след прибиране на орехите, за да могат корените да се капсулират преди настъпването на зимата. За повече и по-качествени добиви от орехите е препоръчително поливането през първите 5 седмици след цъфтежа и през август, когато се формира ядката.

размножаване на орехите

Орехът се размножава главно вегетативно. Размножаването, чрез семена се изолзва само за създаване на подложки, които се използват за облагородяване.Когато се засаждат дървета получени, чрез семена те започват да плододават едва след 10-12 година от засаждането им, като не се запазват качествата на майчиното дърво. Орехът може да се присажда на калем и на пъпка. При присаждане с калем най-използваните начини са „под кора “ и „страничен разрез“.

присаждане на страничен разрез

Този вид присаждане се извършва около средата на април. Прилага се най-вече при 2-3 годишни дървета. Калемите се поставят над желаната височина за ствол.

присаждане под кора

Този вид присаждане се извършва май месец, когато кората може да се отдели лесно от дървото. Използва се най-вече за облагородяване на единични дръвчета.