poleznobg.net
Градина

Мискет Викинг – новият сорт винено грозде

Издържливи на студ

Мискет Викинг са издръжливи на студ и са подходящи за производство на бели вина.

Сортът „Мискет Викинг“ e създаден в ИЗС „Образцов чифлик“- Русе, чрез хибридизация на сортовете „Наслада“ и „Шардоне“ през 1996 г. Сортът е от средно до сравнително ранозреещ, със силен растеж и много добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 155 дни. 

Мискет Викинг е типичен винен сорт. Гроздът е средно голям (16-17 cм), коничен, средно плътен, с къса до средно дълга дръжка (4-7 cм). Зърното е овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат.

Средното тегло на грозда е около 120 грама, а на зърното – 1.92 грама. В консумативна зрялост гроздето съдържа 22.55 % захари и 9.01 грама/литър титруеми киселини. Характерно за хибрида е доброто съотношение на глюкоза и фруктоза с преобладаване на фруктозата, което говори за добра зрялост на гроздето. 

Може да се отглежда във всички части на страната до 400м надморска височина.

Устойчив на много болести

„Мискет Викинг“ е сорт, който е  устойчив на ниски температури и на много от болестите при лозите. Това дава възможност да се избегне химическото третиране на лозовите насаждения и произвеждане на чисто и екологично вино.