poleznobg.net
Градина

Отглеждане на фъстъци

Поради изискванията си към климат и почва фъстъците са типично маслодайна култура за по-южните страни. Поради тази причина в нашата страна отглеждането на фъстъци е съсредоточено в Южна България, по- точно в Пловдивска и Благоевградска област. Там има най-благоприятни условия за отглеждането на тази култура. Основния сорт, който се среща у нас това е Садовския. Стъблото ме у правостоящо с малки разклонения, които при добри поливни условия достигат до 60-70 см на височина. Листата му са елипсовидни със светлозелен цвят. Плодовете са цилиндрични, като семената обикновено са три. Размерът им е дребен, а цветът е тъмночервен.

изисквания към топлина

Като типично южна култура фъстъците са много взискателни към топлината. За да бъде нормална вегитацията им те имат нужда от 5 до 6 месеца период от годината, когато температурите не падат под 20 градуса. В нашата страна вегитацията на фъстъците е от края на април до средата на октомври. Но те не обичат и много висогите температури над з0 градуса, особено когато  съвпадат с времето на цъфтежа.

изисквания към светлина

Фъстъците са светлолюбиви растение и когато са лишени от достатъчно количество светлина не се развиват правилно. Облачното време в началото на вегетационния им период забавя тяхното развитие. Най-добре  се развиват в среда с интензивно слънчево греене.

изисквания към влага

Достатъчното количество влага е много важно за развитието и растежа на фастъците. Нуждите на това растение от вода по време на отделните фази на развитие са различни. За покълването на семената са необходими над 70-80 процента вода от собственото им тегло. Ако влагата е недостатъчно покълването спира. Но, ако водата е в излишък в този период задържа развитието на кълновете и е предпоставка за появата на гъбични заболявания. Когато, поникнат фъстъците нуждата им от вода намалява. А, при настъпване на фаза цъфтеж нуждата от вода отново нараства. Най-голямо количество вода е необходима по време на интензивния цъфтеж и плододаването. Към средата на септември фъстъците навлизат във фаза узряване, тогава нуждите им от вода са умерени. Всичко това означава, че за условията на нашия климат отглеждането на фъстъците трябва задължително да става при осигурено поливане.

изискване към почвата

Количеството и качеството на фъстъците зависи от правилния избор на подходяща почва. Почвата за тях трябва да бъде богата на хранителни вещества и дребнозърнеста. По този начин обработката и загърлянето на фъстъците се извършва по-дълбоко и се създават подходящи условия за развитието на плодовете. Почвата трябва да е добре аерирана и бързо да може да се затопля.

торене

По време на различните фази от развитието на фъстъците, нуждите им от хранителни вещества са различни. Най-необходими за правилното им развитие са азотът, фосфорът и калият. Най-голямо количество хранителни вещества са необходими по време на цъфтежа и плодообразуването. Липсата на азот в почвата се отразява на растежа и развитието на фъстъците, но обилното торене само с азот води до буен растеж на корените, стъблото и листата за сметка на цветовете и плодовете. Затова торенето на фъстъците трябва да става комбинирано, едновремено с азот и фосфор. Само така се създават условия за  хармонично развитие на растението.

Спазването на изискванията на фъстъците при тяхното отглеждане към топлината, достатъчното количество светлина и правилното поливане ще осигури правилното им развитие и богат качествен добив.