poleznobg.net
Градина

Отглеждане на маслодайна роза

Наблюдава се нарастване броя на хората желаещи да отглеждат маслодайна роза. Причината за това е покачването на цената на българското розово масло. За 2015 година цената на розовото масло достигна до 8000 евро.

Поради това ще ви запознаем с някои от основните изисквания за създаване на насаждения от маслодайна роза и изискванията и към климата и почвата.

избор на място

Първата най-важна стъпка за създаване на насаждение от маслодайна роза е да изберем правилното място. Най-подходящата почва е така наречената делувиална наносна почва, характерна е за южните склонове на Стара планина и канелената горска почва по южните и северните склонове на Средна гора. Розовия храст се развива най-добре върху добре аерирани почви, богати на хумусни вещества.

Земята, която сме избрали за създаването на розова градина трябва да има южно изложение и предварително да сме проучили въздушните течения в района. Това е от изключителна важност за количеството на ценното етерично масло по време на цъфтежа, а и по този начин ще се предпазим от измръзване през зимата породено от силния вятър.

предварителна подготовка

Първо мястото трябва да се почисти от дървета, камъни и др , а ако има необходимост да се терасира, като трябва да се спазва правилото – широчината на терасите да се съобразява с междуредовите разстояния. След това следва торене на почвата с оборски и минерални торове и риголване на дълбочина до 60 сантиметра. Преди засаждането се извършват още няколко обработки на почвата за поддържането и чиста от плевели.

засаждане

Най-подходящото време на засаждане на розовите храсти е ноември. Тогава дните са все още топли, а в почвата има достатъчно влага, което ни гарантира по-добро вкореняване. Редовете трябва да се ориентират перпендикулярно на преобладаващите ветрове.

отглеждане

През първите 2-3 години трябва неколкократно да се разрохква почвата по време на вегетацията, по този начин най-добре се аерират и подхранват растенията. Първата година пролетта се извършва обработка на междуредията , окопаване в реда и отгърляне. А втората година пролетта преди периода на вегетация се извършва резитба и оформяне на храстите до 80-90 сантиметра височина.

Slide2грижи за цветодаващ вече храст

Задължително се прави  резитба, която бива: за почистване от изсъхнала и заразена от агрилус дървесина-извършва се всяка година зимата или рано напролет и резитба на стари разклонения. Другия вид резитба е така наречената коригираща резитба. Нейната цел е регулирането на растежа и добивите. Когато се извършва непосредствено след растежа на височина до 130 сантиметра, благоприятства намаляването на височината на розовия храст и увеличаване на добивите с почти 50 процента. Препоръчително е този вид резитба да се извършва през три години.

подмладяване на насажденията

Това се прави, за да  се повиши жизнеността на храстите и да се увеличи добива. Подмладяването се извършва напролет преди вегетацията. След това трябва да се натори основно с оборски и минерални торове, а междуредията да се изорат дълбоко.

мулчиране

Това означава, чрез покриване на почвата с подходящи изсъхнали растения  да се запази влагата, но недостатък на този метод е увеличаването на плевелите. Напоследък се прилага като по-ефикасно мулчирането с черно полиетиленово фолио.

торене

Маслодайната роза се отглежда 20-25 години на едно и също място. Затова е необходимо торене, за да се гарантира постоянно висок добив. За да се неутрализира киселинността на почвата се извършва варуване. Това води до увеличаване на добивите на розов цвят. Установено е, че най-добре да се внасят около 300-500 кг/дка сатурачна вар. Най-подходящия период за това е есента преди есенната обработка на розите.

През първата година храстите се подхранват с амониева селитра. През третата година от засаждането растението има нужда от азотно торене напролет, а всяка есен се тори със суперфосфат 30-50 кг/дка и 15 кг/дка калиев фосфат.