poleznobg.net
Градина

Основни видове пръст и смески за отглеждане на цветя

 

Кореновата система на саксийните цветя се развива в малък обем почва, затова тя трябва да бъде богата на хранителни вещества. Саксийните цветя са по-взискателни към почвата отколкото отглежданите в градината. Затова за тях се приготвят смеси от различни видове пръст и субстрати, в зависимост от особеностите и изискванията на различните растения.

Основните видове пръст и субстрати  са- чимова пръст, листовка, торфена пръст, градинска пръст, борови кори, дървесна пръст, перлит, речен пясък, мъх и др.

чимова пръст

Влиза в състава на почти всички видове почвени смеси. Качествената чимова пръст се получава от стари пасища и ливади. В състава и има значително количество растителни остатъци, поради което притежава голям хранителен запас.

Приготвя се като лятото или в началото на есента с права лопата се изрязват чимове с дебелина 12-15 см и ширина около 30 см. Нарязаните чимове се нареждат с тревата надолу на купове не по-високи от 1,5м. За ускоряване разлагането на тревата чимовете се преподреждат няколко пъти и се поливат с течен оборски тор.

листовка

Листовката се получава при изгниването на листата на иглолистните и широколистните дървета. Тя е лека, рохкава и притежава добра концентрация на хранителни вещества.

Прилага се главно при растения, които не понасят оборска тор. За много от саксийните растения най-подходяща е листовката в комбинация от чимова пръст. Качествената листовка е светлокафява на цвят, като най-добра е буковата листовка.

За отглеждането на азалея и антуриум се използва листовка от  иглолистни гори.

торфена пръст

Получава се от разлагането на блатен торф и се използва най-вече за подобряване качеството на другите видове пръст. Торфената пръст е лека и рохкава. Хранителните и качества не са много добри. При внасянето на торф в почвата се повишава нейната киселинност.

градинска пръст

Взема се от площи, където са отглеждани градински растения торени редовно с органични и минерални торове. През есента се взема само най-горния слой след прибирането на растенията.

борови кори

Боровите кори представляват отпадъчен продукт от дърводобивната и дървообработващата промишленост. В състава им влизат както кората от млади борови стъбла, така и дебелия корков пласт на по-старите дървета.

Освен като съставка на почвени смески, боровите кори могат да се използват и за мулчиране на повърхността на почвата. Чрез него те помагат за запазване влажността на почвата и помагат в борбата с плевелите. Свежите борови кори се свързват с азота и растението може да получи липса на азот, затова се препоръчва преди използването им да се компостират 6-7 месеца преди да се използват.

дървесна пръст

Получава се от изгнили дървесни стъбла, пънове, дървесна стърготина. По качества е близка до листовката, но се употребява по-рядко поради склонноста и към окисление.

Подходяща е за отглеждането на папрати, бромелии и орхидеи.

Слайд1перлит

Това са бели шуплести гранули с различна големина.

Перлитът се получава от изпичането на много висока температура -1100 градуса Целзий на еруптивна скала, която се среща в България предимно в Източните Родопи. В процеса на изпичане кристалната вода се отделя и се образуват шупли.

Използва се за подобряване качествата на тежките почви.

речен пясък

Речният пясък прави почвените смески по-рохкави. Препоръчително е да се използва чист, едрозърнест и промит речен пясък.

мъх

Използването на бял блатен мъх, предварително протрит през сито придава на почвата рохкавост и хигроскопичност.